Uvijeti najma

 

 

U ovim općim uvjetima o najmu vozila iznajmitelj vozila Luna rent a car (u daljnjem tekstu „Najmodavac“) iznajmljuje Vama (u daljnjem tekstu „Najmoprimac“) točno označeno vozilo u najam u zasebnom Ugovoru o najmu i Vi ste suglasni sa svim uvjetima najma kao osnovnim pretpostavkama Ugovora o najmu. Svojim potpisom na ugovor o najmu i preuzimanjem vozila potvrđujete svoju suglasnost te preuzimate obveze prema svim stavkama Ugovora o najmu.

 

1) UVJETI KORIŠTENJA VOZILA

Unajmljeno vozilo mogu voziti osobe starije od 19 godina, koje posjeduju važeću vozačku dozvolu najmanje 1 godinu.

Unajmljeno vozilo ne smije biti upotrebljavano, prometovati ili biti voženo:

 

a) od osobe koja nije navedena na ugovoru o najmu

b) za plaćeni prijevoz robe i putnika ili podnajam

c) za testne vožnje, natjecanje ,brzinske probe ili trke

d) po ugovoru zaključenom na osnovu lažnih podataka (starosti, adrese i slično)

e) za guranje ili vuču bilo kojeg drugog vozila ili predmeta

f) pod utjecajem alkohola, narkotika, sredstava za smirenje ili drugih lijekova

g) kada vozilo nije u voznom stanju ili je preopterećeno putnicima ili teretom

h) protivno prometnim ili bilo kojim drugim zakonskim propisima

i) brzinom većom od dozvoljene

Svako od gore navedenih ograničenja vrijedi za svaku upotrebu unajmljenog vozila. Luna rent a car odbija svaku odgovornost za bilo kakav gubitak ili oštećenje koje bi bilo uzrokovano nepoštivanjem gore navedenih odredbi.

 

1.a) Dodatni vozač treba biti naveden u ugovoru o najmu. Nadoplata za dodatnog vozača naplaćuje se maksimalno do 10 dana.

 

Korištenje unajmljenog vozila izvan granica Republike Hrvatske moguće je samo uz pisano odobrenje Luna rent a car, istaknuto u ugovoru o najmu. Najmoprimac snosi sve troškove koji proizađu iz nepoštivanja ovog članka. Nije dozovoljeno korištenje/odlazak unajmljenog vozila u sljedeće zemlje: Albanija, Armenija, Bjelorusija, Bugarska, Estonja, Finska, Grčka, Irska, Makedonija, Norveška, Portugal, Rumunjska, Rusija, Švedska, Turska, Velika Britanija, Ukrajina. Naknada za prelazak granice Republike Hrvatske napaćuje se maksimalno do 10 dana.

 

b). Vi primate na znanje da će se podatci iz ugovora obraditi i arhivirati.Vi također izričito prihvaćate da se isti mogu prenijeti drugima a posebno u svrhu provjere i zaštite našeg vlasništva i dužničkih odnosa.

 

2) PREUZIMANJE I POVRAT VOZILA, REZERVACIJA/OTKAZIVANJE

Rezervacija se vrši isključivo odabirom grupe a ne vrstom vozila Luna rent a car predaje Najmoprimcu vozilo u opće dobrom stanju i sa svom pripadajućom dokumentacijom i opremom. Bilo kakve primjedbe na stanje vozila Najmoprimac je dužan uputiti prije pokretanja vozila odnosno pri pregledu vozila koji se obavlja zajedno sa našim djelatnikom.

Pri preuzimanju vozila ostavlja se akontacija od 200 €, koja se vraća po završetku najma a služi radi podmirenja eventualno nastale štete koju je prouzročio najmoprimac.

Vozilo je cijelo vrijeme neotuđivo vlasništvo Luna rent a car. Najmoprimac se obvezuje vratiti vozilo Najmodavcu sa svim dokumentima, gumama, alatom, rezervnim djelovima i opremom u istom stanju kao kod preuzimanja. Najmoprimac se obvezuje vratiti vozilo Najmodavcu na točno dogovorenom mjestu i u točno dogovoreno vrijeme.

 

Kašnjenje do 1 sat se neće dodatno naplatiti. Kašnjenja preko 1 sat će se naplatiti u visini dodatnog dana najma.

 

U slučaju preuzimanja ili povrata izvan uredovnog vremena Luna rent a car naplaćuje se usluga za rad izvan radnog vremena, jednokratno, u iznosu od 250 kuna. Zadržavamo pravo predautorizacije uoči dolaska najmoprimca u punom iznosu rezervacije. Otkazivanje rezervacije do tri dana neće se dodatno naplatiti. Otkazivanje rezervacije nakon tri dana naplatiti će se u iznosu prvog dana najma.

 

Vi, najmoprimac, ste odgovorni za vozilo do trenutka dok ga djelatnici Luna rent a car ne preuzmu/zaprime.

 

Nepojavljivanje, bez prethodne najave kašnjenja, nakon 1 sat od vremena rezervacije poništava istu.

 

Rezervacija sa plaćenim depozitom potvrđuje i osigurava rezervaciju te je nepovratna u slučaju otkazivanja iste.

 

 

3) PLAĆANJE

Najmoprimac će u roku od 8 dana po izdavanju računa platiti ili u slučaju gotovinskog najma odmah na mjestu primopredaje vozila, kao što je dogovorenou ugovoru o najmu sve vrijeme, dodatne i druge troškove koji su dogovoreni kao i one koje prouzroči (parkirne kazne i slično).

 

Iznos se mora podmiriti u kunama i u skladu sa cjenikom u vrijeme sklapanja ugovora o najmu. Ako račun ne bude podmiren na vrijeme zaračunavamo zakonsku kamatu sukladno zakonskim propisima.. Kreditne kartice koje prihvaćamo su: Visa, Mastercard, American Express, Diners Club.

 

Cijena uključuje: najam vozila, neograničena kilometraža, osiguranje sa odbitnom franšizom (CDW).

 

 

4) PRODUŽENJE NAJMA

Kada najmoprimac želi produžiti najam, o tome mora obavjestiti najmodavaca minimalno jedan (24sata) dan unaprijed. U slučaju neispunjenja ovog uvjeta smatrat će se da je vozilo protupravno prisvojeno te će isto biti prijavljeno policiji.

 

 

5) GORIVO

Gorivo nije uključeno u cijenu najma. Vozilo se dostavlja i vraća sa istom količinom spremnika goriva. U protivnom se zaračunava naknada za punjenje goriva (150,00kn) te nedostajeće gorivo po važećem cijeniku. U slučaju da najmoprimac ulije krivo gorivo plaća sve troškove vezane za isto po cijeniku ovlaštenog auto servisa kao i dodatne troškove proistekle iz istog (šlepanje,dostava vozila i sl)

 

 

6) ODRŽAVANJE I KVAR VOZILA

Luna rent a car pruža uslugu asistencije u slučaju kvara 24/7.

 

U slučaju kad je kvar uzrokovan nemarom najmoprimca (ispražnjen akumulator, oštećen/izgubljen ključ..) najmoprimac snosi trošak u punom iznosu asistencije i popravka vozila.

 

Najmoprimac se obvezuje brinuti o unajmljenom vozilu pažnjom dobrog gospodara. Obvezuje se da će redovito kontrolirati razinu ulja u motoru, vode u hladnjaku te pritisak u gumama.

 

Popravci i zamjena djelova mogu se izvršiti samo u ovlaštenim servisima i uz prethodnu suglasnost najmodavca. Povrat troškova moguć je samo uz predočenje računa servisa koji je izvršio popravak i donošenje zamjenjenih djelova. Ukoliko je popravak izvršen bez odobrenja najmodavca i nisu donešeni zamjenjeni dijelovi troškovi se ne priznaju. Ako se kod povrata vozila ustanovi da je bilo koji dio vozila ili opreme bio promjenjen odnosno izgubljen, stranci će se naplatiti šteta u visini trostruke tržišne cijene promjenjenog ili izgubljenog dijela koja vrijedi na dan vraćanja vozila po ponudi ovlaštenog servisa.

 

 

7) OSIGURANJE VOZILA

Tijekom najma sva vozila u vlasništvu Luna rent a car osigurana su prema zakonskim propisima i pravilima osiguranja osiguravatelja, prema trećim osobama, te će se sva prava i obveze glede eventualne štete rješavati na temelju tih pravila, odnosno zaključene police za predmetno vozilo te ugovorenih dodataka.

 

U slučaju štetnog događaja najmoprimac je dužan platiti učešće u šteti do visine odbitne franšize. Visina odbitne franšize ovisi o tipu vozila.

 

Najmoprimac može izbjeći plaćanje udjela u šteti uplatom dnevnog dodatka za učešće u šteti (SCDW). Visina dnevnog dodatka za otkupfranšize ovisna je o grupi i tipu vozila. Osiguranje ni u kojem slučaju ne pokriva oštećenja guma, naplataka, stakala vozila, šteta na donjem postroju vozila, mjenjaču, kvačilu (spaljeno kvačilo) unutrašnjosti vozila, štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, ulivanjem krive vrste goriva.

 

Osiguranje u potpunosti isključuje svaku štetu koju je najmoprimac prouzrokovao pod utjecajem alkohola, narkotika ili vlastitim nemarnim ponašanjem i djelovanjem. Osiguranje isključuje svaku štetu koja nije prijavljena policiji bez obzira na prihvaćena osiguranja kao i štetu koju je prouzročio neovlašteni vozač koji nije naveden na ugovoru o najmu vozila.

 

U slučaju da nisu prekšene odredbe i uvjeti ugovora o najmu Luna rent a car je dužan dostaviti zamjensko vozilo u roku od 3 dana. Pušenje nije dozvoljeno u vozilima Luna rent a car . Kazna za pušenje u vozilu iznosi 500kuna.

 

 

8) POŽAR ILI KRAĐA VOZILA

Najmoprimac odgovara za gubitak ili štetu na unajmljenom vozilu, ako je do požara ili krađe došlo zbog krivnje ili nemarnosti najmoprimca ili ako je najmoprimac na bilo koji način kršio odredbe ovog ugovora te će u tom slučaju snositi puni iznos nastale štete.

9) DOKUMENTI I KLJUČEVI

Sva vozila su opremljena svim dokumentima potrebnim za redovno prometovanje. Gubitak ili oštećenje dokumenata i ključeva se naplaćuje po važećem cjeniku.

10) PROMETNA NEZGODA

O svakoj prometnoj nezgodi mora se odmah obavjestiti najbliža Policijska postaja i poslovnica Luna rent a car.

 

Potrebno je ispuniti poseban obrazac izvješće o nezgodi i istoga dostaviti poslovnici koja je izdala vozilo. Najmoprimac se obvezuje da će u slučaju nezgode surađivati sa Luna rent a car car u istrazi i postupku oko te nezgode te da će voditi računa da zaštiti interese najmodavca i osiguravatelja. Ukoliko ne postupi po ovdje navedenim uvjetima najmoprimac sve troškove nezgode snosi sam.

 

 

11) GUBITAK VLASNIŠTVA

Luna rent a car ne odgovara za osobno vlasništvo najmoprimca ili osobno vlasništvo druge osobe, koju je ostavio u ili na unajmljenom vozilu, servisnom vozilu ili poslovnim prostorijama Luna rent a car. Najmoprimac se potpisom ugovora izričito odriče svakog zahtjeva koji bi proizašao zbog spomenutih gubitaka i sa njima povezanim štetama.

 

 

12) KONTROLA VOZILA

Svi zaposlenici Najmoprimac, imaju pravo u bilo koje vrijeme kontrolirati vozilo. U slučaju da se ispostavi da najmoprimac ne poštiva odredbe ugovora o najmu Luna rent a car ima pravo oduzeti vozilo i raskinuti postojeći ugovor bez povrata sredstava. Najmoprimac snosi sve troškove koji bi proizašli iz toga.

 

 

13) PROMETNI PREKRŠAJI I PARKIRNE KAZNE

Najmoprimac odgovara za prometne prekršaje i parkirne kazne i poslije završenog najma. Obračun za prometne prekršaje i parkirne kazne vrijedi i poslije konačnog obračuna ukoliko se za njih sazna naknadno..

 

 

14) SUDSKA NADLEŽNOST

U slučaju spora dogovorena je nadležnost suda u Korčuli.

 

Radno vrjeme

PON-SUB

08:00 - 20:00

 

MOBILE

Damir Žuvela

OIB 13346007567

Tel 020 812985

Mob 098 9079473 / 098 701126

Ulica 5 br.40 20270 Vela Luka

Mail: praona.luna@gmail.com

Damir Žuvela